Gebruiksvoorwaarden | HEAP

Gebruiksvoorwaarden

Laats geupdate 14-03-2023


Below are our Terms of Service, which outline a lot of legal goodies, but the bottom line is it’s our aim to always take care of both you, as a customer, or as a seller on our platform.

Algemeen

Deze website bevat informatie afkomstig van HEAP. Door gebruik te maken van de website stemt u in met deze voorwaarden.

Geen aansprakelijkheid

Het materiaal is zorgvuldig en nauwkeurig samengesteld en gepubliceerd. HEAP is in geen enkel geval aansprakelijk voor incorrecte en/of incomplete informatie dan wel voor schade ontstaan uit het direct of indirect gebruik van het materiaal van deze website. HEAP behoudt het recht om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen in alle informatie op deze website aan te brengen.

HEAP behandelt alle binnengekomen post en e-mail vertrouwelijk. Het is echter niet geheel uit te sluiten dat een e-mail door derden ingezien wordt. HEAP kan hier in geen enkel geval aansprakelijk voor worden gesteld. De opgegeven naam-, adres- en telefoonnummersgegevens voor beantwoording van een e-mail gebruikt HEAP alleen voor dit doel.

Informatie van derden

Deze website geeft links naar andere websites die door andere partijen dan HEAP worden geëxploiteerd. HEAP verstrekt een dergelijke link uitsluitend voor het gebruikersgemak. HEAP heeft geen zeggenschap over deze websites. HEAP kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan.

Auteursrecht

Alle op deze site verstrekte informatie, waaronder teksten, beeldmerken, logo's en fotomateriaal zijn eigendom van HEAP en worden beschermd door auteursrecht. Het is niet toegestaan om de informatie anders dan voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van HEAP.

Heeft u een vraag?

Weet u niet precies wat u zoekt of heeft u een vraag of een opmerking? neem dan contact met ons op!

Bellen kan altijd

(050) 311 06 79

E-Mail

info@heapnet.nl